Vore adresser
Op

 

Vore adresser

Advokatvirksomheden har siden 1873 haft 9 - 10 adresser i Odense.

Se mere om de enkelte adresser her:  


Fisketorvet

1873 - ca. 1879

Der kan ikke være tvivl om, at Kammerassessor og prokurator C. Jespersens kontor var p?Fisketorvet 4 i Odense da Eli Krarup blev beskikket som sagfører i Odense i 1873. Det fremgår af hans brev fra december samme år, og det er den adresse, alle dokumenter vi kender fra den tid, henviser til.

Billedet til højre viser efter sigende nr. 4. Der er ganske vidst  ikke nogen tegn p?et sagførerkon-tor, men derimod p? at der boede en barber p?adressen. Barberen brugte imidlertid næppe hele stueetagen, s?sagførerkontoret l?nok ogs? der.

Traditionen vil vide -  men vi har ingen sikre oplys-ninger herom - at sagførerkontoret p?et tidspunkt ogs?l?p?Fisketorvet 1, der senere fik nr. 3. 

 

Huset til venstre skal være Fisketorvet 1 - senere 3.

Hvis man nærlæser skiltet p?muren til højre for indgangsdøren, kan der godt st?"Sagfører, Krarup", s?hvis huset p?billedet er Fisketorvet 1 (senere 3), s?har vi ogs?boet dér.

Vi ved intet om, hvordan der s?ud indenfor.

 


Overgade 3 - Haibles Gård

Ca. 1879 - 1913

Eli Krarup og (tror vi bestemt) kam-merassessor Jespersen flyttede til 1. sal i denne ejendom omkring 1879. Ejendommen var i 1851 erhvervet af instrumentmager Casper Haible, der døde i 1857. Hans enken drev den videre til den dengang 6-årige søn, Simon, voksede til og i 1879 åbnede manufakturforretning i stueetagen.

Interior1 25.jpg (130701 byte)Sagførerkontoret havde adresse her indtil 1913, hvor det flyttede til Vestergade 12 - 14.Billederne er fra 25 års jubilæet i 1898.
Bemærk uret. Det er stadig hos os.


Billedet er fra ca. 1935
(Stadsarkivet)

I forbindelse med 100 års dagen for at Eli Harald Frederik Krarup den 30. september 1873 blev beskikket som sagfører blev der udgivet et lille jubilæumsskrift, "Huset", skrevet af Hans Krarup. Skriftet indeholder en historisk redegørelse for ejendommen Overgade 3 i Odense, og for Haibles Gård.
Ved etableringen af Thomas B. Thrigesgade gennem Odenses centrum faldt Haibles Gård, men kælderen og noget af murværket viste sig bevaringsværdigt. Det menes at stamme fra tiden lige efter Odenses brand i 1420. De gamle dele blev derfor bevaret og med statstilskud "rullet" 16 meter til side for vejgennembruddet, således at de i dag står som "ruinen" p? Vilhelm Werners plads. Her fungerer resterne af Haibles gård som retirade, hæler- og narkobutik. Ak, ja!

 


Vestergade 12 - 14

1913 - 195?

Ejendommen var ejet af Handels-banken i Odense, der havde til huse i stueetagen. P?1. sal l?sagførerkontoret. Højere oppe l?fotograf Nørmark. Billederne her er taget ved festligholdelsen af, at V. Krarup, K. Moltke-Leth og H. Krarup pr. 15. januar 1942 indgik kompagniskab.

Ejendommen blev revet ned i sid-ste halvdel af 50erne og erstattet af en moderne bygning med lave-re til loftet, s?der kunne være en etage mere.

V 12-14 2.jpg (12353 byte) V 12-14 3.jpg (13149 byte) V 12-14 4.jpg (10407 byte)
Valdemar Krarup Kaj Moltke-Leth Hans Krarup
V 12-14 5.jpg (13403 byte)

Forkontoret

 


Klingenberg 2

195? - 1959

 


Skt. Knuds Kirkestræde 2

ca. 1959 - 1985

Facaden ved 100 års jubilæet Kontoret l?p?1. sal i ejendommen Skt. Knuds Gård. Til at begynde med rådede firmaet kun over 1. sal til højre. Til venstre havde Odense Andelsboligforening, som Hans Krarup var med til at stifte, sine lokaler. Da boligforeningen flyttede til Otto Bachesvej først i 70-erne, overtog firmaet hele etagen. Billedet er taget i forbindelse med 100 års jubilæet.

 


Vestergade 70

1985 - 1989

Ejendommen var nyopført af Sparekassen SDS i 1985 og dannede forhus i ejendomskomplekset Lotrups Gård. "Bagbygningerne var gamle bindingsværksbygninger, der samtidig blev kraftigt renoverede. Vestergades Jernudsalg havde tidligere haft til huse i bagbygningerne. Det nyetablerede kompagniskab flyttede ind den 1. maj 1985. Kontoret Rådede over en del af 1. sal og hele 2. sal i det nye forhus.

Efter at SDS sammen med andre pengeinstitutter fusionerede til Unibank (Nu Nordea) blev ejendommen solgt til Ejendomsaktieselskabet KLIPPEN.

 


Filosofhaven 36

1990 - 1998

Ejendommen, der i stueetagen rummer City Brugsen, tilhørte i 1990 FDB, men blev siden erhvervet af Ejendomsaktieselskabet KLIPPEN.

Vi rådede over 1. og 2. sal. I begyndelsen var nogle af lokalerne p?1. sal fremlejede til Medex A/S.

 

   

 

 


 

Hunderupgade 3

fra 1997 til 2004

Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT købte med overtagelse ultimo 1997 ejendommen af Pjuel Grafisk A/S, der drev virksomhed med udvikling af edb-programmer til den grafiske branche.

Pjuel Grafisk havde erhvervet ejendommen i 1989, hvor den havde været p? tvangsauktion og var stærkt nedslidt. Selskabet foretog en omfattende, men nænsom og respektfuld renovering, således at ejendommen i 1990 fremstod som en af byens smukkeste gamle ejendomme.

Renoveringen blev forestået af selskabets direktør, Per Juel Sørensen, i samarbejde med arkitekt Povl Erik Hansen, Rudkøbing.

Renoveringen blev den 1. juni 1990 hædret af Byforeningen for Odense, der tildelte Per Juhl Sørensen Odin Prisen.

Vor advokatvirksomhed flyttede ind medio januar 1998 og åbnede for normal ekspedition p?den nye adresse den 19. januar 1998.

Det oprindelige parcelhus er opført omkring 1904. Senere lod tandlæge Hammer opføre en tilbygning indeholdende to kliniklokaler og en bagindgang.

  Paradisæbletræet blomstrer

   
Klik p?billederne for at se dem store

Ejendommen har haft følgende ejere:

1900 Partikulier E. Spøhr

Klik for bedre udsyn

Husisne3.JPG (39398 byte)

1920 Kaptajn Gottschalk, K.K.
1930 Direktør V. Meyer
1960 Tandlæge Poul Hammer
1975 Civilingeniør Bjørn Klitholm
1986
1988 Excett A/S
1989 Pjuel Grafisk A/S
1997 -
2004
Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT

Hunderupgade omkring 1895Ugeavisen om landsbyen HunderupEjendommen l?i landsbyen Hunderup. P?det første billede, der stammer fra den artikel i  Ugeavisen, der er gengivet ved siden af, og som er taget omkring 1895, ses det "hjulspor", der i dag er en firsporet ringgade. 

Teksten til det næste billede i artiklen indeholder den almindelige misforståelse, at Tietgens All?går helt op til Hjallesevej. Det gør den ikke. Stykket fra Hunderupvej til Hjallesevej hedder Hunderupgade!

 


Langelinie 79

Fra 2004 til 2007

Although replica watches sale romantic relationship using the France thinker Voltaire is actually tenuous from greatest, there might be absolutely no denying which being an impartial watch tag heuer replica uk, Produce Royale is extremely daring, which it's Androgyne watch greatest personifies the actual cartier replica bold as well as feeling associated with experience. The actual title Androgyne is very unusual, simply because regardless of the number of occasions we fake rolex sale the watch, it's unmistakably manly. The actual noticeable lugs as well as subjected anchoring screws tend to be therefore macho in order to my rolex replica sale eye that there's merely absolutely nothing androgynous concerning the appear. Nobody may likely phone this particular the rolex replica. Nevertheless, it's the cool as well as attention-grabbing title, as well as perhaps which was exactly what Produce Royale had been opting for. The actual hublot replica hasn't messed close to using the fundamentals, and also the brand new Produce Royale Androgyne Royale Metal nevertheless offers which rolex replica sale steampunk-inspired 52-part situation which created the actual Androgyne selection excellent. The actual mirror-polished steel situation from the Androgyne Royale is actually 43mm broad, however because of unique versatile lugs that may flex to suit the actual individual much more easily, and also the subjected anchoring screws about the bezel, it'll certainly appear as well as put on larger.