Valdemar Krarup
Op

 

Christian Theodor Valdemar Krarup

Blandt de mange fornavne valgte han Valdemar. Valdemar Krarup var født 12. maj 1881 som 4. barn af Eli Krarup og Andrea Margrethe Møller. Han giftede sig i 1908 - samme år som hans far døde - med Laura Gamel Gad. De fik 5 børn. Det tredje var Hans Helmuth, der blev født i 1914, og som i 1942  var med til at vide-reføre sagførerforretningen.

Efter at have bestået juridisk embedsek-samen i 1907 blev Valdemar sagfører-fuldmægtig hos sagfører Nielsen i Svend-borg, men allerede 8. januar 1908 døde hans far pludselig, og han måtte flytte til Odense, hvor han som sagførerfuldmægtig gik i kompagniskab med landsretssagfø-rer V. Frandsen.

I 1914 fik Valdemar mod betaling af 60 kr. beskikkelse som underretssagfører i Odense og i senere måtte han af med yderligere 120 kr. for en beskikkelse som Overretssagfører. 

Frandsen og Krarup indgik senere kompagniskab med landsretssagfører Ernst Petersen, og dette interessentskab bestod til engang omkring 1941, hvor V. Frand-sen og Ernst Petersen forlod forretningen og begyndte for sig selv.
 

Lily Dreyer og Valdemar Krarup omkring 2. verdenskrigs udbrud
(Stadsarki
vet).

Vi kender ikke baggrunden, men  måske var den, at Valdemar Krarup blev skilt fra Laura Gamel Gad og i 1936 giftede sig med enkefru Lily Dreyer, der ejede Fyens Stiftstidende, og at de få år efter igen blev skilt. Det var måske for meget i etatsrådernes by.

Måske spillede Valdemars svigtende helbred også ind.

VK_60_ar.jpg (149314 byte)


Skal man tro avisartiklen fra Valdemars 60-års fødselsdag i maj 1941, gik forretningen ellers godt. V. Krarup havde mange tillidsposter i bestyrelser og foreninger og var gods-forvalter for flere fynske godser. Han sad som sin far i byrådet for de konservative, og var medlem af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 5. kreds, da han døde i september 1942.

To skilsmisser havde imidlertid nok ogsså tæret på resurserne.