Hans Krarup
Op Hos lrs. Prytz

 

Hans Helmuth Krarup

Hans Krarup blev født den 5. november 1914 som tredje barn af Valdemar Krarup og Laura Gamel Gad. Han giftede sig i 1938 med Grete Rasmussen. De fik fire børn og et plejebarn. Barn nr. 2 var Morten, der videreførte sagfører-forretningen efter Hans Krarups pludselige død i september 1974, 59 år gammel..

I studietiden i København arbejdede Hans Kra-rup hos landsretssagfører R. Prytz. Han blev - med kone og to børn - kandidat i sommeren 1941 og fik derefter ansættelse hos landsrets-sagfører Svend Hasted i Århus, men det varede kun kort. I januar 1942 vendte han tilbage til Odense og indgik som sagførerfuldmægtig i kompagniskab med sin dødsmærkede far og med landsretssagfører Kaj Moltke-Leth.

Hans far, Valdemar, døde i september 1942 og i 1946 omkom Kaj Moltke-Leth ved et flystyrt, hvorefter han - der i 1944 fik bestalling som sagfører og samtidig fik møderet for landsret - videreførte sagførerforretningen alene. I nogle år sidst i 40erne indgik han kompagniskab med K. Segilmann, men drev herefter igen forretnin-gen alene indtil han i 1973 - i 100-året for at hans farfar fik bestalling som sagfører - optog sin søn, Morten Krarup, som kompagnon.


Hans Krarup var meget aktiv, både indenfor og udenfor sagførerforretningen.

Som ung havde han været medlem af 3. Odense Trop af Det Danske Spejderkorps. Da han vendte tilbage til Odense blev han tropsfører for 6. Odense Trop. Kort efter 2. verdenskrig var han primus motor i "Spejderugen" i Odense. Den gav et solidt overskud, der blev anvendt til stiftelse af Baden Powell Fonden, der siden finansierede opførelse og erhvervelse af adskillige spejderhuse i Odense.

I 1946 medvirkede Hans Krarup ved stiftelsen af Odense Andelsboligforening, som han i mange år var forretningsfører for. Administrationen var en del af sagførervirksomheden. Da Hans Krarups sagførerforretning i sidste halvdel af 50erne flyttede fra Vestergade 12-14 til Klingenberg 2, st. th., etablerede Odense Andelsboligforening egen administration på adressen Klingenberg 2, st. tv.. I 1959 flyttede Odense Andelsboligforening og sagførerforretningen til Skt. Knuds Kirkestræde 2, 1. sal. Boligforeningen til venstre og sagførerforretningen til højre. Bofællesskabet varede ved indtil omkring 1970, hvor boligforeningen flyttede til Otto Bachesvej, og advokatvirksomheden overtog hele førstesalen i Sct. Knuds Kirkestræde 2.

Hans Krarup var ivrig smalfilmamatør, og i sine sidste år en meget aktiv formand for Odense Smalfilmklub. Han døde pludselig den 8. september 1974 i Køln i Tyskland, hvor han deltog i en international smalfilmkongres.