Eli Krarup
Op

 

Eli Harald Frederik Krarup

Eli Krarup var født 23. september 1846 som søn af skibsbygger Emil August Krarup (1809 - 1879) og Karen Chatarine Henningsen (1804 - 1864) i Troense, og barnebarn af pastor Christian Jensen Krarup (1768 - 1845) fra Bregninge kirke (1799 - 1845) og Løkke Riborg Christine Bekker (1780 - 1846). Eli giftede sig i 1875 med Andrea Margrethe Møller (1845 - 1908). De fik 6 børn, heriblandt Valdemar, der fra Elis død i 1908 videreførte sagførerforretningen sammen med Valdemar Frandsen.

Eli Krarup blev i sommeren 1868 Dansk Jurist. Ved den mundtlige prøve i februar 1868 havde han opnået hovedkarakteren "Beqem", og i juli 1868 fremstillede han sig til den praktiske prøve og fik karakteren "vel".

Dansk Jurist var en juridisk uddannelse for "ustuderede", dvs. jurister uden en "akademisk" baggrund. Han havde ikke studentereksamen, og han havde ikke fulgt forelæsninger ved Københavns Universitet, men han havde en praktisk uddannelse, bl.a. fra godskontoret p? Gyldensten Gods, hvor hans farbror, Sophus Theodor Krarup var godsinspektør, og senere fra kammerassessor, prokurator Jespersens kontor. Hans ansøgning om beskikkelse som under-retssagfører i Odense blev desuden anbefalet af Cand. juris, Sagførerfuldmægtig F. A. Qilarius Kalko fra København, der havde læst med ham.

 

Eli Krarup introducerede sig i Odense med følgende brev:

"Oversættelsen" lyder således:

"Efterat der under 30. September 1873 er meddelt mig Beskikkelse som Sagfører, anbefaler jeg mig med Udførelse af samtlige til Sagførervirksomheden henh?rende Forretninger, såsom Retssager, Incassationer, Documenters Affattelse, Ordning af Ejendomshandler m. m., hvilket jeg herved tillader mig at meddele Dem med tilføjende, at jeg som hidtil, vil være at træffe p?Kammerassessor Jespersens Contor, Fisketorvet 4, her i Byen.

                                     Odense i december 1873

                                                                  E. Krarup"

Vi ved ikke, hvorledes samarbejdet mellem Kammerassessor Jespersen og Eli Krarup var organiseret, men i det referat fra en retssag fra 1887, som kan ses ved et klik her, var Eli ansat hos Jespersen (Der skal blades ned til afsnittet om forsvare-rens indlæg).

P?et tidspunkt, som vi ikke kender, blev Eli Harald Frederik Krarup benådet med titlen Justitsråd.

Nedenfor er gengivet uddrag af en bog om Odense og omegn, der udkom i 1900 i en serie under titlen: Danmarks Byer og deres mænd"!

 
Annonce nedenfor, gengivet fra bogen om Odense og omegn, der udkom 1900 under titlen: Danmarks Byer og deres mænd.


Fra samlebillede af Odense Byråd år 1900
(Stadsarkivet)

This hublot replica most recent version from the Avenger looks for to create the "stealth" turn to the actual collection, as well as it's going to without doubt attract people who just like a tag heuer replica, more dark watch however might not would like the actual all of the dark that accompany among the cartier replica uk. The Breitling replica sale collection includes three-handers, chronographs, along with a GMT, however should you actually want to have the complete "rolex replica sale, inch the chronograph might be what you want -- such as this Breitling Avenger Bandit. Really, this really is just the 3rd Avenger rolex replica uk, along with most three-handers composed of the actual selection, which is the very first Avenger chronograph within titanium. The actual rolex replica sale, ratcheted, revolving bezel the thing is right here using its 4 "rider tabs" (with regard to much better hold, evidently, whilst putting on hublot replica uk) in the compass factors is really a typical function from the Avenger collection, but additionally from the Chronomat, Galactic, as well as Colt tag heuer replica sale. Which ultra-grippy-looking "waffle" consistency about the overhead as well as pushers can also be the amiable characteristic from the Avenger collection which improves the actual tool-watch style.